ZAPISY I REKRUTACJA 2023/2024

Zasady zapisu i rekrutacji dzieci do klas pierwszych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W celu wypełnienia zgłoszenia/wniosku należy wykonać następujące czynności:

1. Udajmy się na stronę  https://nabor.pcss.pl/dzialdowo
2. Wybieramy odpowiedni moduł Przedszkole lub Szkoła podstawowa.

Strona do zapisywania dzieci do klas 1

3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij zgłoszenie/wniosek.
4. Wypełnione zgłoszenie/wniosek (po przesłaniu) należy wydrukować, następnie podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły (wymagane są podpisy obojga rodziców).
5. Z zakładki dokumenty należy wydrukować i wypełnić Oświadczenie nr 1 do zgłoszenia informujące o potrzebach dziecka, Oświadczenie nr 2 do zgłoszenia o uczestnictwie w zajęciach (wraz z załącznikami) i również dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Uwaga!
Istnieje możliwość podpisania karty zgłoszeniowej podpisem zaufanym i przesłanie bezpośrednio przez platformę rekrutacyjną, wówczas nie ma konieczności składania wersji papierowej. Ważne: karty zgłoszeniowe podpisane profilem zaufanym nie wymagają podpisu obojga rodziców/opiekunów prawnych. Należy wówczas załączyć wypełnione i podpisane podpisem Oświadczenie nr 3 o sytuacji rodzinnej. W oświadczeniu należy zaznaczyć informację: „wniosek/kartę zgłoszeniową o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej złożyłem przez platformę rekrutacyjną podpisując podpisem zaufanym, a następnie – podpis obojga rodziców nie jest wymagany.  

Ważne terminy:
– od 6 lutego 2023r. do 6 marca 2023r. rodzice zapisują dzieci z obwodu szkoły
– od 20 marca 2023r. do 14 kwietnia 2023r. do godz. 15.00 trwa postępowanie rekrutacyjne – według zarządzenia nr 3/2023 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 5 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo (dokładne terminy w załączniku).

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w  Działdowie obejmuje następujące ulice:

Boczna, Wł. Broniewskiego, Brzozowa, J. Brzechwy, Chabrowa, Chmielna, M. Dąbrowskiej, Dożynkowa, K. I. Gałczyńskiego, Graniczna, Gryczana, Jęczmienna, Kajki, Kąkolowa, Klonowa, J. Kochanowskiego, Kolejowa, Konwaliowa, J. Krasickiego, Księżodworska, Lipowa, Lniana, Łubinowa, Makowa, Miodowa, Mrongowiusza, Osiedleńcza, Owsiana, W. Pileckiego, Polna, Południowa, Powstańców Wielkopolskich, Prosta, B. Prusa, Pszeniczna, M. Reja, Różana, Rumiankowa, Rzepakowa, Spokojna, H. Sienkiewicza, Tulipanowa, J. Tuwima, Wiosenna, Wyspiańskiego, Zbożowa, Zielona, S. Żeromskiego, Żytnia.

Wzór zgłoszenia – dotyczy dzieci z obwodu szkoły.
Wzór wniosku – dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.

W razie wątpliwości kontakt telefoniczny ze szkołą: 23 697 33 33, e-mali: kontakt@sp4dzialdowo.pl

Bezpośrednio z Komisją Rekrutacyjną: w każdy wtorek od 1 marca 2023r. w godzinach: 13:00 – 15:00 (gabinet zastępcy dyrektora).