Piękna Nasza Polska Cała

Nasza szkoła bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA. Głównym celem projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje Polski, kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucie tożsamości narodowej. Projekt trwa od 25.09.2021r. do 25.06.2022r. W trakcie projektu uczniowie całej szkoły pod kierownictwem nauczycieli będą realizowali min. 20 wybranych zadań spośród 80 zaproponowanych przez autorkę projektu Ludmiłę Fabiszewską.
Koordynatorem projektu jest Pani Marzena Piórek.

plakat do projektu Piękna Nasza Polska Cała