Akademia Bezpiecznego Puchatka

Akademia Bezpiecznego Puchatka – to największy w Polsce program edukacyjny dotyczący zasad bezpieczeństwa, skierowany do uczniów klas I.
Celem programu jest propagowanie właściwego zachowania dzieci i odnosi się do 4 sfer:

  • bezpieczeństwa na drodze
  • bezpieczeństwa w domu
  • bezpieczeństwa w szkole
  • bezpieczeństwa w internecie

W roku szkolnym 2020/2021 odbywa się XII edycja tego programu. Uczniowie  klas pierwszych z naszej szkoły przystąpili do programu w październiku. Na zajęciach lekcyjnych realizują tematy związane z bezpieczeństwem. W ten sposób przygotowują się do Wielkiego Testu Bezpieczeństwa.
Test obejmuje 10 pytań z tego zakresu i jest podsumowaniem całego programu. Sprawdza też wiedzę uczniów uzyskaną podczas zajęć lekcyjnych.
Szkoła realizująca ten program otrzymuje Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka”. Poszczególni uczniowie, po pomyślnym zaliczeniu testu, otrzymują dyplomy.