Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL

Bankowcy dla Edukacji jest jednym z największych programów edukacji finansowej w Europie. Zadaniem projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Dzieci i Młodzieży BAKCYL jest podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu ekonomii, cyberbezpieczeństwa oraz inspirowanie świadomych działań i budowanie właściwych postaw w zakresie przedsiębiorczości.
Koordynatorem projektu jest pani Grażyna Miecznikowska.

logo BAKCYL