Ubezpieczenie

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie spośród złożonych ofert wyłoniła ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeniowe InterRisk S.A. Vienna Insurance Group

Wpłaty na ubezpieczenie w wysokości 47 zł należy dokonywać w sekretariacie szkoły u pani Anny Truszczyńskiej do dnia 30.09.2021r.

Ogólne warunki ubezpieczenia

Oferta ubezpieczenia

Tabela norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu

Sposoby zgłoszenia szkody osobowej w InterRisk