Kubusiowi Przyjaciele Natury

W roku szkolnym 2020/21 wszystkie klasy edukacji wczesnoszkolnej realizują projekt „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.
Jest to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli oraz szkół podstawowych poświęcony tematyce ekologicznej.
W ramach realizacji programu, uczniowie poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania.
Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. Poznają podstawowe zasady ekonomii i oszczędzania oraz ich wpływ na środowisko.
Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.