Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie uzyskała wsparcie finansowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na rok 2023 w kwocie 12 000 zł.

Jest to program uchwalony na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Dofinansowanie przeznaczone będzie na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.