Świetlica szkolna

PRACOWNICY:

mgr Bożena Olewińska
mgr Magdalena Kroplewska – Gołębiewska
mgr Iwona Malik – Wrombel
mgr Sylwia Raczyło

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7.00 – 16.00

Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi oraz po ich zakończeniu w bezpiecznym, miłym otoczeniu.
Dbamy o stworzenie przyjaznych warunków do wypoczynku, relaksu, zjedzenia posiłków i odrobienia zadań domowych. Szczególną uwagę podczas zajęć świetlicowych zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej, rozwijanie samodzielności, przestrzeganie przyjętych zasad zachowania, przestrzeganie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości.
Do świetlicy szkolnej przyjmowani są uczniowie klas I –VIII Szkoły Podstawowej nr 4.
Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnych zgłoszeń wypełnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów.