Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie w roku szkolnym 2020/2021:

  • 10 września 2020 /czwartek/ 
  • 05 listopada 2020 /czwartek/
  • 17 grudnia 2020 /czwartek/ – zagrożenia oceną niedostateczną
  • 28 stycznia 2021 /czwartek/ – podsumowanie I okresu
  • 11 marca 2021 / czwartek/
  • 15 kwietnia 2021 /czwartek/
  • 13  maja 2021 /czwartek/ – zagrożenie oceną niedostateczną oraz przewidywane oceny roczne

Szkoła zastrzega sobie ewentualne zmiany terminów, które wynikają z aktualnych potrzeb szkoły.