Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie w roku szkolnym 2023/2024:

  • 14 września 2023 /czwartek/ – Dzień otwarty
  • 14 grudnia 2023 /czwartek/ – zagrożenia oceną niedostateczną oraz przewidywane oceny
  • 18 stycznia 2024 /czwartek/ – podsumowanie I okresu
  • 9 maja 2024 /czwartek/ – zagrożenie oceną niedostateczną oraz przewidywane oceny roczne

Szkoła zastrzega sobie ewentualne zmiany terminów, które wynikają z aktualnych potrzeb szkoły.