Zebrania z rodzicami

Harmonogram spotkań z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie w roku szkolnym 2021/2022:

  • 9 września 2021 /czwartek/ – Dzień otwarty
  • 4 listopada 2021 /czwartek/ – Dzień otwarty
  • 16 grudnia 2021 /czwartek/ – zagrożenia oceną niedostateczną oraz przewidywane oceny
  • 13 stycznia 2022 /czwartek/ – podsumowanie I okresu
  • 10 marca 2022 / czwartek/ – Dzień otwarty
  • 7 kwietnia 2022 /czwartek/ – Dzień otwarty
  • 12 maja 2022 /czwartek/ – zagrożenie oceną niedostateczną oraz przewidywane oceny roczne

Szkoła zastrzega sobie ewentualne zmiany terminów, które wynikają z aktualnych potrzeb szkoły.