Czytające Szkoły

Realizacja programu „Czytające szkoły” Fundacji „ABCXXI – Program zdrowia emocjonalnego” rozpoczęła się 1 grudnia 2003 roku. Zdecydowaliśmy się na wariant prosty, który zakłada 10 minut głośnego czytania rano i 10 minut czytania na zakończenie dnia lekcyjnego. Głośne czytanie realizują dorośli: nauczyciele, administracja, pracownicy i zaproszeni goście. Natomiast po cichu uczniowie czytają sami. Projekt pod hasłem: „Dajmy szansę naszym dzieciom, by wyrosły na mądrych i dobrych ludzi”! adresowany jest do uczniów klas IV – VI SP4. Ma na celu przede wszystkim poprawę poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów, wzrost zrozumienia tekstów i poleceń, poprawę koncentracji, wydłużenia się przedziału uwagi, wyciszenia i większej gotowości do nauki oraz skłonność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia. Od lat uczniowie wybranych klas uczestniczących w programie biorą udział w konkursach czytelniczych, literackich i plastycznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się też spotkania z pisarzami, rowerowy rajd bibliotekarzy, narodowe czytanie i akcja „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Pod kierunkiem koordynatorki Ewy Elbrudy przygotowywane są również gazetki i inscenizacje propagujące czytanie.

Poprzez kontynuację programu mamy nadzieję wychować czytelnika – człowieka: samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę i umiejętność jej poszerzania, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią.