Kontakt

ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 4

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Jana Pawła II w Działdowie
ul. Polna 11
13-200 Działdowo

tel. 23 697 33 33
fax: 23 697 72 03
e-mail: kontakt@sp4dzialdowo.pl