Poczet sztandarowy

Natalia Kaszuba,   klasa 8c
Weronika Napiwocka,   klasa 8c
Paweł Pydynkowski,   klasa 8c

Oliwia Mossakowska,   klasa 8a
Oliwia Napiwocka,  klasa 8a
Krystian Banaś,   klasa 8a