Poczet sztandarowy

I skład:
Lena Szymańska, klasa 8a
Eliza Bodziany, klasa 8a
Maciej Majerski, klasa 8a

II skład:
Aleksandra Samoraj, klasa 8a
Klara Grabowska, klasa 8a
Bartosz Lipowski, klasa 8a