Rada rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

        pani Magdalena Nadolska – Przewodnicząca Rady Rodziców
        pani Małgorzata Grabowska – z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

Członkowie Rady Rodziców:

       pani Katarzyna Rychcik
       pani Beata Trzcińska
       pani Magda Gawenda

Rada Rodziców to rodzaj organu szkolnego, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

W roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł od rodziny.
Wpłaty na Radę Rodziców należy przekazywać na konto. W tytule przelewu proszę podać: Rada Rodziców, imię i nazwisko ucznia, datę urodzenia, klasę:

Bank Spółdzielczy w Działdowie
32 8215 1029 2002 0034 6179 0001

Rada Rodziców posiada również e-maila do korespondencji:  rrsp4dzialdowo@onet.pl