Podręczniki

Komunikat dla rodziców w sprawie bezpłatnych podręczników (dotyczy wszystkich uczniów klas I – VIII SP4)

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej nr 4 w Działdowie będą udostępnione nieodpłatnie uczniom na zasadzie wypożyczenia ze szkolnej biblioteki. Materiały ćwiczeniowe zakupuje dla uczniów szkoła. Wszystkie podręczniki i ćwiczenia zostaną udostępnione uczniom we wrześniu.
Religia: podręcznik i zeszyt ćwiczeń zakupuje rodzic.

Wykaz podręczników dla kl. I

Wykaz podręczników dla kl. II

Wykaz podręczników dla kl. III

Wykaz podręczników dla kl. IV

Wykaz podręczników dla kl. V

Wykaz podręczników dla kl. VI

Wykaz podręczników dla kl. VII

Wykaz podręczników dla kl. VIII