Radiowęzeł

Radiowęzeł szkolny pełni funkcje: edukacyjną, informacyjną i rozrywkową. Zadaniem jego jest w szczególności: aktywizacja społeczeństwa szkolnego, rozwijanie zainteresowań muzycznych uczniów, kształtowanie samodzielności, odpowiedzialności, punktualności oraz pracowitości, szerzenie pozytywnych wartości przez muzykę, a także upowszechnianie wśród uczniów umiejętności w zakresie obsługi sprzętu radiowego. Praca w Radiowęźle wymaga – ale daje dużo satysfakcji i poczucie, że działamy na rzecz całej szkolnej społeczności. Przez muzykę możemy uwrażliwić drugiego człowieka, a także pozytywnie wpłynąć na jego samopoczucie.
Opiekę nad radiowęzłem szkolnym sprawują panie Marzena Piórek i Jakub Skała.