Samorząd SP

Samorząd Szkoły Podstawowej

Opiekunki: Beata Ziajka, Teresa Szymańska, Teresa Jabłonowska

Przewodnicząca: Julia Garbacz    

Z-ca przewodniczącej:   Klara Grabowska

Sekretarz:    Wiktoria Rodzik

Skarbnik:    Liliana Baran