Symbole

Hymn szkoły

Tłumaczu słowa przedwiecznego,
Które wyłania się z Boga,
Strażniku słowa wcielonego,
Pokaż nam, gdzie jest nasza droga.

Ref.
By własne zwyciężać słabości,
I z mrokiem swych lęków się zmagać,
Cywilizacji miłości,
Musimy od siebie wymagać.

Ojczyzna, która cię zrodziła,
Winna Ci wolność – moc Ducha,
A Europa przyszła siła,
W młodzieży, która słów Twych słucha.

Ref.
By własne zwyciężać słabości,
I z mrokiem swych lęków się zmagać,
Cywilizacji miłości,
Musimy od siebie wymagać.

Słowa: pan Jacek Karaszewski
Muzyka: pan Zdzisław Gadomski

Logo szkoły

logo szkoły