Służba zdrowia


Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej

Pielęgniarka medycyny szkolnej: pani Małgorzata Jarzynka

Godziny pracy
od poniedziałku do piątku8:00 – 15:00

W okresie wakacyjnym gabinet pielęgniarki będzie nieczynny.

Wykaz świadczeń zdrowotnych udzielanych uczniom:

1. Zapewnienie opieki uczniom z problemami zdrowotnymi, szkolnymi, społecznymi.
2. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna.
3. Poradnictwo w zakresie zachowań zdrowotnych, sprzyjające poprawie lub utrzymaniu zdrowia w dobrej kondycji.
4. Wykonywanie testów przesiewowych.
5. Wykonywanie zabiegów fluoryzacji zębów.
6. Okresowa i bieżąca kontrola stanu higienicznego obiektu szkolnego.
7. Udzielanie pierwszej pomocy w urazach, zatruciach i nagłych zachorowaniach uczniom i pracownikom szkoły.
8. Monitorowanie szczepień ochronnych na podstawie zebranych informacji.

Indywidualna praktyka stomatologiczna

Lekarz stomatolog: mgr Alicja Szypulska

asystentka: pani Teresa Stenken

Gabinet funkcjonuje na zasadzie kontraktu z NFZ.

Godziny pracy
poniedziałek 8:00 – 11:30
wtorek 8:00 – 12:00
czwartek 14:00 – 18:00

Przyjmuje dzieci i młodzież SP nr 4. Po wcześniejszym umówieniu na pomoc liczyć może młodzież z innych szkół terenu miasta Działdowo.