Aktualności

Nowy numer szkolnej gazety Wizja 4.0

Z wielką radością ogłaszamy, że pojawił się nowy numer naszej szkolnej gazety!
Ale to nie koniec dobrych wieści… Mamy dla Was ogromną niespodziankę! Po długich dyskusjach i zgodnie z duchem nowoczesności postanowiliśmy zmienić nazwę naszej gazety na „Wizja 4.0”! To symboliczne odniesienie do naszej drogi ku nowoczesności i technologicznemu rozwojowi, które z pewnością odzwierciedla nasze podejście do nauki i edukacji! Bądźcie gotowi na fascynującą podróż przez świat wiedzy, kreatywności i inspiracji wraz z „Wizją 4.0” .

Rzecznik Praw Ucznia

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w roku szkolnym 2023/2024 pełni pan Damian Marlęga.
Przyjmuje w poniedziałki od godz. 13.00 do 14.00 w sali nr 10.

RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na przestrzeganiu praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów na płaszczyźnie uczeń-nauczyciel oraz nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

ZAPISY I REKRUTACJA 2024/2025

Zasady zapisu i rekrutacji dzieci do klas pierwszych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

W celu wypełnienia zgłoszenia/wniosku należy wykonać następujące czynności:

1. Udajmy się na stronę  https://nabor.pcss.pl/dzialdowo
2. Wybieramy odpowiedni moduł Przedszkole lub Szkoła podstawowa.

Strona do zapisywania dzieci do klas 1

3. Z górnego menu wybieramy opcję Wypełnij zgłoszenie/wniosek.
4. Wypełnione zgłoszenie/wniosek (po przesłaniu) należy wydrukować, następnie podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły (wymagane są podpisy obojga rodziców).
5. Z zakładki dokumenty należy wydrukować i wypełnić Oświadczenie nr 1 do zgłoszenia informujące o potrzebach dziecka, Oświadczenie nr 2 do zgłoszenia o uczestnictwie w zajęciach (wraz z załącznikami) oraz Oświadczenie nr 3 o sytuacji rodzinnej i dostarczyć do sekretariatu szkoły.
* Oświadczenie nr 3 dotyczy sytuacji, gdy nie ma możliwości złożenia podpisów przez oboje rodziców.

Uwaga!
Istnieje możliwość podpisania karty zgłoszeniowej podpisem zaufanym i przesłanie bezpośrednio przez platformę rekrutacyjną, wówczas nie ma konieczności składania wersji papierowej. Ważne: karty zgłoszeniowe podpisane profilem zaufanym nie wymagają podpisu obojga rodziców/opiekunów prawnych. Należy wówczas załączyć wypełnione i podpisane podpisem Oświadczenie nr 1 do zgłoszenia informujące o potrzebach dziecka, Oświadczenie nr 2 do zgłoszenia o uczestnictwie w zajęciach (wraz z załącznikami) oraz Oświadczenie nr 3 o sytuacji rodzinnej. W oświadczeniu należy zaznaczyć informację: „wniosek/kartę zgłoszeniową o przyjęcie dziecka do I klasy szkoły podstawowej złożyłem przez platformę rekrutacyjną podpisując podpisem zaufanym, a następnie – podpis obojga rodziców nie jest wymagany.  
* Oświadczenie nr 3 dotyczy sytuacji, gdy nie ma możliwości złożenia podpisów przez oboje rodziców.

Ważne terminy:
– od 12 lutego 2024r. rodzice zapisują dzieci z obwodu szkoły
– od 18 marca 2024r. rusza postępowanie rekrutacyjne – według zarządzenia nr 7/2024 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Działdowo. Dokładne terminy w załączniku nr 2.

Obwód Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Działdowie obejmuje następujące ulice:

Boczna, Wł. Broniewskiego, Jana Brzechwy, Brzozowa, Chabrowa, Chmielna, Marii Dąbrowskiej, Dożynkowa, Konstantego I. Gałczyńskiego, Graniczna, Gryczana, Jęczmienna, Kajki, Kąkolowa, Klonowa, Jana Kochanowskiego, Kolejowa, Konwaliowa, Ignacego Krasickiego, Księżodworska, Lipowa, Lniana, Łubinowa, Makowa, Miodowa, Mrongowiusza, Osiedleńcza, Owsiana, Witolda Pileckiego, Polna, Południowa, Powstańców Wielkopolskich, Prosta, Bolesława Prusa, Pszeniczna, Mikołaja Reja, Różana, Rumiankowa, Rzepakowa, Spokojna, Henryka Sienkiewicza, Tulipanowa, Juliana Tuwima, Wiosenna, Wyspiańskiego, Zbożowa, Zielona, Stefana Żeromskiego, Żytnia.

Wzór zgłoszenia – dotyczy dzieci z obwodu szkoły.
Wzór wniosku – dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły.

Zasady postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej szkoły podstawowej

W razie wątpliwości kontakt telefoniczny ze szkołą: 23 697 33 33, e-mail: kontakt@sp4dzialdowo.pl

Do góry